Parohia

Înființare
Cuvânt pr. Ioan-Tănase Chiş la inaugurarea oficială a Parohiei Sf. Proroc Daniel – Floreşti
24 februarie 2018

Mi-am cules bucuriile...

Motto: „Doamne, dăruieşte-mi tot ce voieşti Tu, pentru că orice-mi vei da este mai mult decât Îţi voi putea eu cere”.

Sunt ferm convins că şi faptele bune ne pot ajunge din urmă, la un moment dat. Spun lucrul acesta cu maximum de responsabilitate şi fiind pe deplin încredinţat că acolo unde există râvnă, Dumnezeu dăruieşte Cruce şi acolo unde este asumarea Crucii bucuriile nejefuite ale Harului nu întârzie să apară.

Iată de ce Îl rog pe Dumnezeu să-mi îngăduie acest gând de rugăciune: „Doamne, dăruieşte-mi tot ce voieşti Tu, pentru că orice-mi vei da este mai mult decât Îţi voi putea eu cere”.

În urmă cu şase ani, la Jucu Gară, Înaltpreasfinţitul Părinte, Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei, m-a învestit cu încredere; iar această încredere am primit-o ca pe un dar care trebuie să rodească. Îndrăznesc să spun că a rodit; şi nu amintesc acum decât două momente care au marcat pastoraţia mea la Jucu, respectiv resfinţirea bisericii la 10 octombrie 2015 şi construirea casei parohiale.

Ei bine, mi-am cules bucuriile ca pe merindele unui nou început de drum, convins fiind că Dumnezeu mă cheamă la o nouă slujire, aici, la Parohia Ortodoxă Sf. Proroc Daniel din Floreşti. În acest sens, aş da glas cuvintelor Sf. Isaac Sirul care spune: „să facem cu sârguinţă rugăciuni neîncetate pentru dorinţa cea bună ivită în noi şi să spunem fiecare dintre noi: «Facă-se voia Ta, pînă ce voi isprăvi lucrul cel bun pe care doresc să-l fac, dacă place voii Tale. Căci a-l voi îmi este uşor, dar a-l face, fără darul ce vine de la Tine, nu pot. Ci numai dacă amîndouă sunt de la Tine : şi a voi şi a lucra. Căci fără darul Tău nu m-aş fi înduplecat să primesc această dorinţă ce s-a mişcat în mine, ci m-aş fi speriat de ea»”.

Nu mă aştept la o misiune uşoară însă ştiu sigur că va fi frumos. Drumul acesta îşi are osteneala lui, dar îmi vin în minte cuvintele Mântuitorului Hristos: „Luaţi jugul Meu asupra voastră; şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi afla odihnă sufletelor voastre! Că jugul Meu este bun şi povara Mea este uşoară”. (Matei, 11,29-30)

La acest moment inaugural, aş dori să mulţumesc, înainte de toate, Înaltpreasfinţitului Părinte, Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei pentru cinstea şi bucuria pe care ni le-a făcut prin prezenţa în comunitatea Sf. Daniel – Floreşti.

Totodată, ţin să mulţumesc tuturor acelora care s-au implicat intens pentru a pune început bun vieţii duhovniceşti a acestei nou înfiinţate comunităţi şi, nu în ultimul rând, mulţumesc deja bunilor mei enoriaşi aflaţi sub ocrotirea Sf. Proroc Daniel.

Pr. Ioan-Tănase Chiş